697-982-631, 608-401-936

biuro@olszewski-nieruchomosci.pl

wspolpraca
  • WYCENA NIERUCHOMOŚCI
    WYCENA NIERUCHOMOŚCI
  • WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
    WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
  • OPINIE I ANALIZY
    OPINIE I ANALIZY

Świadectwa energetyczne budynków

skala-energetyczna

Sporządzamy świadectwa energetyczne budynków oraz lokali mieszkalnych niezbędne inwestorowi do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

   
 

Świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny) określa wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, wentylacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej - także oświetlenia.

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Inwestor jest obowiązany dołączyć certyfikaty energetyczne budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.