697-982-631, 608-401-936

biuro@olszewski-nieruchomosci.pl

wspolpraca
 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI
  WYCENA NIERUCHOMOŚCI
 • WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
  WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
 • OPINIE I ANALIZY
  OPINIE I ANALIZY

Cennik

Cena świadczenia usługi ustalana jest indywidualnie w oparciu o szereg czynników właściwych dla danej nieruchomości i rodzaju wyceny, do głównych należy rodzaj nieruchomości, cel wyceny oraz kompletność dokumentacji posiadanej przez Zleceniodawcę.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółową ceną usługi, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  

 

Dla Państwa orientacji poniżej przedstawiany cennik typowych nieruchomości obowiązujący w naszej Firmie. 

 

Cena brutto[PLN]

Wycena nieruchomości niezabudowanych

(pod mieszkalnictwo)

powierzchnia do 2000m²

500

powierzchnia od 2001m² - 4000m²

600

powierzchni od 4001m² - 10000m²

700

powierzchnia powyżej 10000m²

kontakt

Wycena budynków mieszkalnych

dom jednorodzinny, zabudowania gospodarcze

800

budynek wielorodzinny, kamienica

kontakt

Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych

pojedynczy lokal mieszkalny

500

pojedynczy lokal użytkowy

500

Wycena nieruchomości komercyjnych

niezabudowana - powierzchnia do 5000m²

700

niezabudowana - powierzchnia od 5001m² - 10000m²

1000

niezabudowana - powierzchnia powyżej 10000m²

kontakt

zabudowana do 10 obiektów (budynków, budowli)

od 2000

nieruchomości do 20 obiektów (budynków, budowli)

od 2500

Wycena nieruchomości rolnych

grunt rolny - powierzchnia do 1 ha

500

grunt rolny - powierzchnia od 1 ha - 5ha

600

grunt rolny - powierzchnia powyżej 5ha

kontakt

grunt rolny zabudowany

(gospodarstwo rolne do 5 obiektów - typowa zagroda)

od 900

grunt rolny zabudowany

(duże gospodarstwa rolne powyżej 5 obiektów)

od 1200

Wycena drzewostanu

las - powierzchnia do 1 ha

600

las - powierzchnia powyżej 1 ha

600 + 300 za kolejny ha

Wycena maszyn i urządzeń

maszyny, urządzenia

200/maszyna, urządzenie

linie technologiczne

kontakt

Wycena przedsiębiorstw

kontakt

Wycena nieruchomości zabytkowych

kontakt

Wycena służebności przesyłu i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

kontakt

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie

z nieruchomości

kontakt

Wycena mienie zabużańskiego

kontakt

 

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej

dla budynku jednorodzinnego niezbędnego inwestorowi do zawiadomienia o zakończeniu budowy

od 400

dla budynku wielorodzinnego

kontakt

dla budynku użyteczności publicznej

kontakt

 

Ceny sporządzania wycen nieruchomości zależą przede wszystkim od:

 1. rodzaju nieruchomości;
 2. celu wyceny (np. przy szacowaniu wartości dla celu sprzedaży oblicza się jedną, bieżącą wartość, a dla potrzeb kredytowych, przy nowych inwestycjach, dwie, a czasem trzy wartości);
 3. dostarczonej przez Klienta dokumentacji;
 4. nakładu pracy;
 5. terminu realizacji.

Ceny sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zależą przede wszystkim od:

 1. rodzaju i przeznaczenia;
 2. powierzchni użytkowej;
 3. rodzaju ogrzewania, chłodzenia i wentylacji;
 4. dostarczonej przez Klienta dokumentacji technicznej.